Efikasno učenje

U našoj školi je u novembru 2014. godine održano predavanje Branislava Maričića „Efikasno učenje”. Cilj ove saradnje bio je da našim učenicima predstavimo tehnike lakšeg i dugotrajnog učenja i pokažemo im kako učenje može biti zabavno i efikasno.Izabrani učenici iz svakog odeljenja prisustvovali su predavanju, a njihov zadatak je bio da na času odeljenjskog starešine predstave svojim drugovima iz odeljenja ono što su čuli i naučili na predavanju putem prezentacije koju nam je ustupio predavač. Naši mali predavači bili su veoma vredni i zainteresovani da svojim drugarima prenesu znanje.Branislav Maričić je, inače, osnivač i vlasnik izdavačke kuće i edukacionog centra „Finesa”, u kojem se održavaju dvodnevni seminari za decu od 9 do 12 godina, kao i za starije đake, pod nazivom „Efikasno učenje”.

LINKOVI