O NAMA
MISIJA I VIZIJA

Misija naše škole je da razvijamo individualne kvalitete svakog učenika i nastavnika u ličnom i socijalnom pogledu, da unapredimo atmosferu i međuljudske odnose i ostvarimo partnerstvo sa roditeljima i lokalnom zajednicom.

Naša vizija je da organizujemo školu koja će svojim izgledom i funkcionalnošću pružati osećaj zadovoljstva i sigurnosti svima onima koji u njoj borave. Želja svih zaposlenih je da u našoj školi svi napreduju prema sopstvenim mogućnostima, da u njoj svako može da pokaže svoje kvalitete i da pronađe oblast svog interesovanja. Škola bi bila pokretač aktivnosti koje su u interesu svih društvenih grupa sa teritorije na kojoj se škola nalazi.

LINKOVI