O NAMA
SPISAK PREDSTAVNIKA SAVETA RODITELjA U ŠKOLSKOJ 2017/18 GODINI

Odeljenje

Ime i prezime predstavnika roditelja odeljenja u Savetu roditelja škole

I/1

Sigalda Dragičević

I/2

Olivera Radović Margitić

I/3

Tanja Puača

II/1

Mirjana Nešković

II/2

Tanja Dragin Garović

III/1

Aleksandra Momčilović

III/2

Zdenko First

IV/1

Ivica Mladenović

IV/2

Igor Samardžić

V/1

Dragan Kovačević

V/2

Katarina Radujko

VI/1

Momir Ninković

VI/2

Andrijana Žekić

VII/1

Vojin Stefanović

VII/2

Dušanka Ćetković-Đokić

VIII/1

Gordana Radunović

VIII/2

Maja Stefanović

Program_aktivnosti
LINKOVI