NAŠA PRAKSA
IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA STRUČNOG USAVRŠAVANjA

U šk. 2012/2013. god. zaposleni su polazeći od Godišnjeg plana rada škole a u skladu sa važećim Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS“, br 13/2012 i 31/2012) pohađali sledeće obuke i seminare:

  • Pohađanje obuke iz oblasti profesionalne orijentacije: „Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu“;

  • Pohađanje seminara: “Proaktivno upravljanje klimom u odeljenju transakciona analiza u učionici (grupi)“, Kompetencija: K3; Prioriteti: 4, 6; Kat. br. 82; 12 bodova;

  • Pohađanje seminara: “NTC sistem učenja (razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja)“, Kompetencija: K2; Prioriteti: 5, 6; Kat. br. 334; 20 bodova;

  • Pohađanje seminara: „Organizacija, sadržaji i načini rada sa talentovanim učenicima u oblasti istorije“, Kompetencija: K1; Prioriteti: 5, 6; Kat.br. 191; 8 bodova;

  • Pohađanje seminara: „Srednji vek u nastavi istorije“, Kompetencija: K1; Prioriteti: 5, 6; Kat.br. 200; 16 boda...
LINKOVI