NAŠA PRAKSA
RAD ŠKOLSKOG PARLAMENTA

U proteklom periodu Učenički parlament škole je bio veoma uspešan i angažovan na planu preuzimanja inicijativa u pogledu života škole.

U mesecu septembru, 2012. prisustvovali  su javnom času u okviru kampanje Incest Trauma Centra Beograd i Ambasade Australije „1 do 5“ koji je bio održan u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Ostvarena je saradnja sa CIP-om (Centrom za interaktivnu pedagogiju) u okviru projekta Građansko društvo za inkluzivno obrazovanje – obrazovanje po meri dece. Učestvovanje Učeničkog parlamenta u ovom projektu započelo je pohađanjem radionice koja je održana 03. oktobra 2012. god. u zgradi Opštine Novi Beograd, a nastavilo se izradom zidnih novina na temu inkluzivnog obrazovanja, a potom i njihovim izlaganjem u holu škole škole i prostorijama Opštine.

U cilju obeležavanja Međunarodnog dana tolerancije (16.novembra) i Dana dece (20. novembra), predstavnici parlamenta organizovali su akciju „Nedelja tolerancije“ na kraju koje su najtolerantnijim nastavnicima, prema glasovima učenika, dodelili priznanja u vidu bedževa. Na sednicama tokom novembra diskutovalo se i o mogućim izmenama odeljenjskog i opšteg pravilnika o ponašanju učenika.

Obeležen je i 1. decembar, Svetski dan borbe protiv SIDE, izradom plakata o načinu prenošenja ove bolesti.
U cilju umrežavanje sa Učeničkim parlamentima osnovnih škola na teritoriji opštine, predstavnici Učeničkog parlamenta 20. 12. 2012. godine, posetili su OŠ „Sonja Marinković“ iz Zemuna.

Parlamentarci su učestvovali u radionicama studentske organizacije u okviru projekta “Svet na dlanu“(25-27. februar, 2013.) u prostorijama škole. U februaru su takođe, posetili  OŠ “Milan Rakić“ u cilju učešća na učeničkoj prezentaciji srednjih stručnih škola u okviru projekta iz oblasti profesionalne orijentacije. U narednom periodu je planirano sprovođenje akcije „Najtolerantniji učenik“, prezentacija srednjih škola u okviru projekta “Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu “ i vršnjačka edukacija na temu tolerancije, zdravog života i timskog rada motivisano učešćem na radionicama studentske organizacije u okviru projekta “Svet na dlanu“.

Zahvaljujući velikom angažovanju predsednice učeničkog parlamenta Ivone Radujko (učenice 8/2) ove aktivnosti su uspešno sprovedene a u planu je još novih i zanimljivih akcija u cilju poboljšanja rada Parlamenta.


LINKOVI