REZULTATI
REZULTATI U ŠKOLSKOJ 2012/2013. GODINI

Uz želju da naša deca budu pre svega srećni i zadovoljni mladi ljudi, sigurno da su i rezultati u nastavi ono što je smisao postojanja i jedan od osnovnih ciljeva naše škole. Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da učenici Osnovne škole „Đuro Strugar“ postižu odlične rezultate na svim takmičenjima, kao i kasnije pri upisu u srednje škole. Ovi rezultati posebno dobijaju na značaju kada se pogleda broj učenika naše škole i uporedi sa drugim daleko brojnijim kolektivima.

LINKOVI