ZIMSKA ŠKOLA NTC (DAN 1.)
13. JANUAR 2014.

Raspored aktivnosti

  1. pozdravna reč, dogovor o radu, ( Snežana Radivojša, Svetlana Vučić – direktorka )
  2. zanimlјiva matematika  ( Snežana Radivojša)
  3. asocijacije (Anđela Stevanović i Emina Pirović )
  4. sakrivanje reči u rečenicu ( viši nivo) (Smilјa Tatomirović i Vesna Rogan )
  5. brzalice sa kružnom školicom  (Smilјa Tatomirović i Vesna Rogan )
  6. origami  ( Branka Grandić i Marta Nikolić)

Počeli smo vedro. Jedva smo se smestili, a niko nikome nije smetao, baš nas je toliko trebalo biti. Deca su mešovita-polovina je pohađala letnju školu, a ostali se prvi put susreću sa ovim sistemom rada... Ali funkcioniše cela grupa kao jedan tim. Savršeno. Divno su prihvatili igrice sa zadacima, a origami je bio neverovatno vešt i kreativan. Svi asistenti su spretno i vešto pomagali u organizaciji. Bravo za asistente !!!

Svi smo uživali....

Vesti o Zimskoj NTC školi u drugim medijima