ОБАВЕШТЕЊЕ о оцењивању ученика током извођења наставе на даљину у трећем класификационом периоду шк.2020/21.год.

March 26, 2021

У складу са Правилником о измени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (“Сл. гласник РС”, бр. 59/2020 – даље: Правилник о измени) који се примењује од 30. априла 2020. године, у складу са Дописом ресорног министарства од 24.3.2021. (број: 601-00-00027/14/2021-15) као и у складу са одлуком Кризног штаба од 24.3.2021. настава на даљину као и непосредна настава треба да омогући континуирано праћење и оцењивање ученикових постигнућа путем формативног и сумативног оцењивања. У складу са препорукама Кризног штаба и прописаних епидемилошких мера, препорукама ресорног министарства као и важећих законских прописа, у периоду док траје настава на даљину, дата је сагласност школама да ученици старијих разреда у мањим групама, у договору са наставницима и одељењским старешинама могу посетити школу ради  усмене и писане провере знања.

Приликом израде распореда провере знања ученика,  треба водити рачуна о следећем:

  • 3-4 писане провере знања ученика је могуће организовати  у ЈЕДНОЈ НЕДЕЉИ (писмени задатак 1, а контролни 2, евентуално 3), а у дану само 1 писана провера знања ученика;
  • ПИСАНЕ провере знања могу се организовати на нивоу групе од 15-оро (тј.,18-оро ученика, што важи за ученике одељења 8/1 и 8/2), тако да по ученику буде 4м2;
  • Приликом УСМЕНЕ провере знања ученика водити рачуна да у учионици истовремено могу боравити највише 3-5 ученика;
  • НЕДЕЉУ ДАНА раније ученицима најавити писмену проверу знања (од стране одељењског старешине);
  • могуће је оценити нумеричким (тзв.бројчаним) оценама домаће задатке, као и остале активности ученика током извођења онлајн као и непосредне наставе пре увођења ванредних мера (излагање, представљање, учешће у дебати, писање есеја, учешће у различитим облицима групног рада, рада на пројектима, итд.);
  • посебно треба посветити пажњу ученицима који су били НЕОЦЕЊЕНИ на крају првог полугодишта текуће шк.године, њих треба оценити током трећег класификационог периода;
  • критеријуме оцењивања прилагодити ванредним околностима у којима се налазимо;
  • приликом оцењивања ученика инсистирати на битним садржајима и активностима, односно на онима који су кључни за освтаривање исхода;
  • наставник је аутономан у планирању оцењивања, па у складу са тим одлучује да ли се и писмени задаци, чија је реализација планирана у наредном периоду, могу реализовати путем наставе на даљину;
  • РАСПОРЕД писане и усмене провере знања ученика доставити до петка, 26.3.2021. год. педагогу школе, у коме треба јасно назначити: време/датум и тип писмене провере знања ученика; одељење и групу ученика која ће бити испитивана (А/Б), назив предмета..

Сличне вести

УПИС ПРВАКА У ШКОЛСКУ 2022-23

УПИС ПРВАКА У ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ Поштовани родитељи/други законски заступници, Упис деце у први разред ће за школску 2022/2023. годину почети у предвиђеном термину од 1. aприла и трајаће до 31.маја 2022.год. Која деца се ове године уписују у први разред? – У...

Читајмо гласно

 “Читајмо гласно“ „Ја и моји другови из школе, Позивамо децу да се воле. Молимо и одрасле исто, Да нам мржњом не кваре детињство“...... Ови стихови су се орили школским двориштем,  док су се ученици трудили да их што гласније прочитају, привуку пажњу слушалаца и...

Основне информације

адреса

Милутина Миланковића 148,
Нови Београд

радно време

07-18h боравак ученика,
08-16h управа школе

број телефон и е пошта

osdjurostrugarnbgd@gmail.com

os37nbg@gmail.com

osdjurostrugarsekretar@gmail.com

+381 11 6140 126

+381 11 6140 414

i

ОШ "ђУРО СТРУГАР"

Повезане вести

УПИС ПРВАКА У ШКОЛСКУ 2022-23

УПИС ПРВАКА У ШКОЛСКУ 2022-23

УПИС ПРВАКА У ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ Поштовани родитељи/други законски заступници, Упис деце у први разред ће за школску 2022/2023. годину почети у предвиђеном термину од 1. aприла и трајаће до 31.маја 2022.год. Која деца се ове године уписују у први разред? – У...

Читајмо гласно

Читајмо гласно

 “Читајмо гласно“ „Ја и моји другови из школе, Позивамо децу да се воле. Молимо и одрасле исто, Да нам мржњом не кваре детињство“...... Ови стихови су се орили школским двориштем,  док су се ученици трудили да их што гласније прочитају, привуку пажњу слушалаца и...

Свети Сава – школска слава

Свети Сава – школска слава

У складу са условима у којима се настава одвија, припремили смо видео-приредбу у част Светог Саве. Садржај приредбе чине архивски снимци и нови видео-материјали настали у оквиру аудио-визуелне секције. Уживате у приредби са надом да ћемо следеће године припремити...