v

ош "ЂуРО стругар"

Отворена врата

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

 

ТЕРМИНИ  ИНДИВИДУАЛНИХ ОТВОРЕНИХ ВРАТА

 

Јелена Стаменковић

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

понедељак

3. час

 

Јелена Тодоровић

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

понедељак

5. час

 

Цвија Васић

 

МАТЕМАТИКА

 

 

уторак

3. час

 

Ања Бошковић

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

понедељак

5. час

 

Невена Милошевић

 

ФИЗИКА И ХЕМИЈА

 

 

уторак

2. час

(најавити долазак мејлом)

 

Александра Здравковић

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

четвртак

3. час

 

 

 

Катарина Јанковић

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

среда

5. час

 

Милена Јањикопањи

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 

 

среда

4. час

 

Јелена Тодоровић

 

РУСКИ ЈЕЗИК

 

среда

4. час

 

Бојана Милашиновић Диклић

 

БИОЛОГИЈА

 

понедељак

4. час

 

Јелена Костић

 

ГЕОГРАФИЈА И ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 

 

 

понедељак

5. час

 

Ана Чумић

 

ИСТОРИЈА

 

 

среда

5. час

(најавити долазак мејлом)

 

Никола Дамљановић

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

 

 

уторак

4. час

 

Драгана Милошевић

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

 

четвртак

2. час

 

Михајло Цветковић

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

понедељак

4. час

 

Велисав Миловановић

 

ВЕРОНАУКА

 

уторак

2. час

 

Милан Обрадовић

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 

понедељак

3. час