УПИС ПРВАКА У ШКОЛСКУ 2022-23

УПИС ПРВАКА У ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Поштовани родитељи/други законски заступници,

Упис деце у први разред ће за школску 2022/2023. годину почети у предвиђеном термину од 1. aприла и трајаће до 31.маја 2022.год.

Која деца се ове године уписују у први разред?

– У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. У школској 2022/23. години, упис у први разред обавезан је за сву децу рођену од 1. марта 2015. до 28. фебруара 2016. године.

– Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са законом. Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

У школу се може уписати и дете старије од 7 година и 6 месеци, ако због болести или других оправданих разлога није уписано у школу.

Како родитељи пријављују у коју школу желе да им дете буде уписано?

– Родитељу или другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе  омогућено је да искажу интересовање за упис детета у одређену школу и то личним одласком у школу или електронским путем дефинишу датум уписа и тестирања детета. Од школске 2020/2021. године родитељима је омогућено да електронским путем дефинишу датум уписа детета у одређену основну школу на територији Србије преко портала www.euprava.gov.rs.   Услуга  електронског заказивања термина за упис и тестирање детета биће доступна од 21. марта 2022. године.

– Захваљујући електронској услузи еУпис родитељи не доносе документацију у школу, већ се она прибавља по службеној дужности електронским путем. Преко апликације еУпис извршиће се повлачење података о ученику (извод из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и доказ о обављеном лекарском прегледу) и упис. Потврда о завршеном предшколском програму коју издаје вртић прилаже се  накнадно. Након уписа детета у школу, педагог школе вршиће испитивање детета. 

Шта ако се жели школа на другој територији?

Школа се бира на територији где дете живи. Међутим, ако неко жели дете да упише у установу којој територијално не припада, онда је захтев требало тој школи да се поднесе до 1. фебруара, изузетно до 1.априла 2022.

– Ако неко жели да упише дете у школу којој територијално дете не припада, онда може да изабере школу, подношењем захтева тој изабраној школи али најкасније до 1. фебруара изузетно до 1. априла текуће календарске године у којој се врши упис. Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по њиховом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис.

Прегледи и тестирања

Испитивање будућих првака

Тестирање будућих првака педагог школе врши на матерњем језику. При  тестирању деце примењује се стандардни поступак и инструмент  који је препоручен од стране овлашћене стручне организације (Друштва психолога Србије). У случају тестирања од стране педагога школе, користи се тзв. ТИП-1 (Тест испитивања првака).

Уколико је потребно тестирати дете на његовом матерњем језику, ангажује се преводилац на предлог савета националне мањине, чији језик дете говори.

Приликом тестирања испитују се следећи аспекти развоја дететове личности:

1. Емотивна зрелост детета

Колико је дете самостално, односно колико је спремно да буде одвојено од породице како би похађало наставу. Емотивна зрелост детета се најчешће поистовећује са тим – колико је одрасло и колико је спремно на то да има обавезе. На то утиче васпитање, а највише период од годину дана пред упис у основну школу, када би родитељи могли полако да уводе своју децу у свет “одраслих и одговорних људи” тако што ће им давати мање обавезе, као што су спремање свог кревета, самостално облачење и обување и слично.

2. Социјална зрелост детета

Колико је дете спремно на одређени начин понашања који се подразумева у школи. Веома је важно проценити да ли је дете спремно да ступа у контакт са непознатим људима и да са њима проводи одређено време.

Поред тога, важно је предвидети да ли је дете способно да продубљује познанства и стиче пријатељства са својим вршњацима, али и да ли може да буде довољно дисциплиновано за време трајања наставе или да ли може да одгледа представу или филм до краја. Такође, социјална зрелост детета јесте део васпитања, па је тако важно да дете има усвојену навику да се културно јави, да каже “изволи/те“, “хвала“, “молим” и слично.

3. Когнитивна, односно интелектуална зрелост детета

Да ли је дете у могућности да стекне нова знања и на који начин. Када деца буду у узрасту када би требало да крену у школу, они морају достићи одређен интелектуални ниво. То не значи да би требало да већ “све знају“, него је битно да се процени на који начин запажају околину, како говоре, да ли има развијену машту, шта га интересује и на који начин размишља, односно да ли има способност логичног резоновања.

Индивидуални образовни план и подршка у образовању и васпитању

Након уписивања детета у први разред основне школе, школа може да утврди да постоји потреба за доношењем индивидуалног образовног плана (ИОП) или за додатном подршком у образовању детета. Додатна подршка може да захтева додатна финансијска средства – што може да буде разлог за покретање поступка кроз процедуру упућивања писменог захтева изабраном лекару детета који одређује да ли је потреба за додатном подршком реална, што одлучује интерресорна комисија (ИРК).

Ближе услове за процену потреба за пружанем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, састав и начин интересорне комисије прописан је Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику.

Ближа упутства за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, прописана су Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање.

Документа за упис у основну школу

– Извод из матичне књиге рођених

– Уверење о похађању предшколског програма

– Доказ о лекарском прегледу детета

– Доказ о пребивалишту родитеља

Систематски преглед

Систематски преглед је обавезан за свако дете које се уписује у први разред. Он се обавља код педијатра, који на основу прегледа других специјалиста одређује процену здравственог стања детета, и на основу тога издаје потврду која се прилаже приликом уписа детета у основну школу.

Систематски преглед деце пред упис у основну школу се састоји од прегледа оториноларинголога, офталмолога, лекара физијатра, логопеда, стоматолога, лабораторијске анализе крви и урина, провера вакциналног статуса и вакцинација. За све ове прегледе упуте издаје педијатар код којег се прво одлази, и долази након свих урађених прегледа. Тада дете добија вакцину.

Током систематског прегледа проверава се и вакцинални картон деце. Обавезна имунизација деце и ученика као и садржај о истој уређено је прописима у области здравља.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД ШК. 2022/23. 

Упис деце у први разред ОШ “Ђуро Стругар” за шк. 2022/23. годину ће се вршити  електронским путем у периоду од  1. априла до 31. маја 2022. године.

У први разред основне школе уписујe се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по  а највише седам и по година.

У школској 2022/23. години, упис у први разред обавезан је за сву децу рођену од 1. марта 2014. до 28. фебруара 2016. године.http://www.detinjarije.com/wp-content/uploads/2014/01/skolstvo-u-Srbiji.jpg

Захваљујући електронској услузи еУпис родитељи не доносе документацију у школу, већ се она прибавља по службеној дужности електронским путем. Преко апликације еУпис извршиће се повлачење података о ученику (извод из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта, уверење о похађаном припремном предшколском програму и доказ о обављеном лекарском прегледу) и упис. 

Након уписа детета у школу, тестирање деце за упис у први разред спроводиће педагог школе.

СРЕЋНО  И УСПЕШНО  ШКОЛОВАЊЕ  ЂАЦИМА  ПРВАЦИМА 

ЖЕЛИ КОЛЕКТИВ  ОШ “ЂУРО СТРУГАР“!

Сличне вести

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД ШК. 2024/25.

Упис деце у први разред ОШ “Ђуро Стругар” за шк. 2024/25. годину ће се вршити  електронским путем у периоду од 20.марта 1. априла до 31. маја 2024. године. У први разред основне школе уписујe се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и...

Основне информације

адреса

Милутина Миланковића 148,
Нови Београд

радно време

07-18h боравак ученика,
08-16h управа школе

број телефон и е пошта

+381 11 6140 126

+381 11 614 11 44

i

ОШ "ђУРО СТРУГАР"

Повезане вести

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД ШК. 2024/25.

Упис деце у први разред ОШ “Ђуро Стругар” за шк. 2024/25. годину ће се вршити  електронским путем у периоду од 20.марта 1. априла до 31. маја 2024. године. У први разред основне школе уписујe се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и...

Упис деце у први разред основне школе у шк.2024/2025.год.

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11;...