УПИС ПРВАКА У ШК. 2024/2025. ГОД.

March 17, 2024

Поштовани родитељи/други законски заступници,

Упис деце у први разред ће за школску 2024/2025. годину почети у предвиђеном термину од 1. aприла и трајаће до 31.маја 2024.год.

Која деца се ове године уписују у први разред?

– У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. У школској 2024/25. години, упис у први разред обавезан је за сву децу рођену од 1. марта 2017. до 28. фебруара 2018. године.

– Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са законом. Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

У школу се може уписати и дете старије од 7 година и 6 месеци, ако због болести или других оправданих разлога није уписано у школу.

Како родитељи пријављују у коју школу желе да им дете буде уписано?

Упис у први разред школске 2024/25. године обављаће се електронским путем. Преко Портала еУправа омогућена је услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање (https://euprava.gov.rs). Ради електронског уписа ученика, потребно је да родитељ има код себе личну карту и матични број детета.

Да бисте извршили електронски упис потребно је да:
-будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs
-покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → е-Заказивање термина у ОШ)
-закажете термин тестирања детета у нашој школи.
               Напомена: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.

На овај начин родитељи,тј.старатељи детета једним одласком у школу завршавају све активности везане за упис детета у школу.

Захваљујући електронској услузи еУпис родитељи не доносе документацију у школу, већ се она прибавља по службеној дужности електронским путем. Преко апликације еУпис извршиће се повлачење података о ученику (извод из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и доказ о обављеном лекарском прегледу) и упис. Потврда о завршеном предшколском програму коју издаје вртић прилаже се  накнадно. Након уписа детета у школу, педагог  и психолог школе ће вршити испитивање детета.

Уколико родитељ нема могућности да искаже заинтересованост за упис детета на овај начин упис се обавља непосредно у школи, односно, телефонским путем на бр.011/6140-414.

Шта ако се жели школа на другој територији?

Школа се бира на територији где дете живи. Међутим, ако неко жели дете да упише у установу којој територијално не припада, онда је захтев требало тој школи да се поднесе до 1. фебруара, изузетно, до 1. априла 2024.

Прегледи и тестирања

Испитивање будућих првака

Тестирање будућих првака спроводе педагог и психолог школе на матерњем језику. При  тестирању деце примењује се стандардни поступак и инструменти  који су препоручени од стране овлашћене стручне организације (Друштва психолога Србије).

Уколико је потребно тестирати дете на његовом матерњем језику, ангажује се преводилац на предлог савета националне мањине, чији језик дете говори.

Приликом тестирања испитују се следећи аспекти развоја дететове личности:

1. Емотивна зрелост детета

Колико је дете самостално, односно колико је спремно да буде одвојено од породице како би похађало наставу. Емотивна зрелост детета се најчешће поистовећује са тим – колико је одрасло и колико је спремно на то да има обавезе. На то утиче васпитање, а највише период од годину дана пред упис у основну школу, када би родитељи могли полако да уводе своју децу у свет “одраслих и одговорних људи” тако што ће им давати мање обавезе, као што су спремање свог кревета, самостално облачење и обување и слично.

2. Социјална зрелост детета

Колико је дете спремно на одређени начин понашања који се подразумева у школи. Веома је важно проценити да ли је дете спремно да ступа у контакт са непознатим људима и да са њима проводи одређено време.

Поред тога, важно је предвидети да ли је дете способно да продубљује познанства и стиче пријатељства са својим вршњацима, али и да ли може да буде довољно дисциплиновано за време трајања наставе или да ли може да одгледа представу или филм до краја. Такође, социјална зрелост детета јесте део васпитања, па је тако важно да дете има усвојену навику да се културно јави, да каже “изволи/те“, “хвала“, “молим” и слично.

3. Когнитивна, односно интелектуална зрелост детета

Да ли је дете у могућности да стекне нова знања и на који начин. Када деца буду у узрасту када би требало да крену у школу, они морају достићи одређен интелектуални ниво. То не значи да би требало да већ “све знају“, него је битно да се процени на који начин запажају околину, како говоре, да ли има развијену машту, шта га интересује и на који начин размишља, односно да ли има способност логичног резоновања.

Индивидуални образовни план и подршка у образовању и васпитању

Након уписивања детета у први разред основне школе, школа може да утврди да постоји потреба за доношењем индивидуалног образовног плана (ИОП) или за додатном подршком у образовању детета. Додатна подршка може да захтева додатна финансијска средства – што може да буде разлог за покретање поступка кроз процедуру упућивања писменог захтева изабраном лекару детета који одређује да ли је потреба за додатном подршком реална, што одлучује интерресорна комисија (ИРК).

Ближе услове за процену потреба за пружанем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, састав и начин интересорне комисије прописан је Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику.

Ближа упутства за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, прописана су Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање.

Документа за упис у основну школу

– Извод из матичне књиге рођених

– Уверење о похађању предшколског програма

– Доказ о лекарском прегледу детета

– Доказ о пребивалишту родитеља

Систематски преглед

Систематски преглед је обавезан за свако дете које се уписује у први разред. Он се обавља код педијатра, који на основу прегледа других специјалиста одређује процену здравственог стања детета, и на основу тога издаје потврду која се прилаже приликом уписа детета у основну школу.

Систематски преглед деце пред упис у основну школу се састоји од прегледа оториноларинголога, офталмолога, лекара физијатра, логопеда, стоматолога, лабораторијске анализе крви и урина, провера вакциналног статуса и вакцинација. За све ове прегледе упуте издаје педијатар код којег се прво одлази, и долази након свих урађених прегледа. Тада дете добија вакцину.

Током систематског прегледа проверава се и вакцинални картон деце. Обавезна имунизација деце и ученика као и садржај о истој уређено је прописима у области здравља.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом образовном циклусу, односно, од првог до четвртог разреда о чему се изјашњавају приликом доласка у школу, као и о похађању верске наставе, односно, грађанског васпитања.

Драги наши будући ПРВАЦИ и родитељи,

ДОБРО ДОШЛИ у основну школу ’’Ђуро Стругар“!

СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛОВАЊА жели вам

Ана Лазаревић директорка школе

Сличне вести

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД ШК. 2024/25.

Упис деце у први разред ОШ “Ђуро Стругар” за шк. 2024/25. годину ће се вршити  електронским путем у периоду од 20.марта 1. априла до 31. маја 2024. године. У први разред основне школе уписујe се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и...

Упис деце у први разред основне школе у шк.2024/2025.год.

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11;...

Основне информације

адреса

Милутина Миланковића 148,
Нови Београд

радно време

07-18h боравак ученика,
08-16h управа школе

број телефон и е пошта

direktorka.djstrugar@gmail.com

os37nbg@gmail.com

osdjurostrugarsekretar@gmail.com

+381 11 6140 126

+381 11 6140 414

i

ОШ "ђУРО СТРУГАР"

Повезане вести

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД ШК. 2024/25.

Упис деце у први разред ОШ “Ђуро Стругар” за шк. 2024/25. годину ће се вршити  електронским путем у периоду од 20.марта 1. априла до 31. маја 2024. године. У први разред основне школе уписујe се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и...

Упис деце у први разред основне школе у шк.2024/2025.год.

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11;...