ОБАВЕШТЕЊЕ о оцењивању ученика током извођења наставе на даљину у трећем класификационом периоду шк.2020/21.год.

ОБАВЕШТЕЊЕ о оцењивању ученика током извођења наставе на даљину у трећем класификационом периоду шк.2020/21.год.

У складу са Правилником о измени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (“Сл. гласник РС”, бр. 59/2020 – даље: Правилник о измени) који се примењује од 30. априла 2020. године, у складу са Дописом ресорног министарства од...